Vi gør opmærksom på regler om cookies:

  1. Brugeren skal på et oplyst grundlag acceptere, at der placeres cookies på vedkommendes computer. Hvis ikke brugeren ønsker dette, skal det også være en mulighed. Spørgsmålet om, hvornår en person har givet samtykke har været til stor debat. I nogle tilfælde vil det, at vedkommende fortsat bruger tjenesten være nok, mens man i andre tilfælde mere aktivt skal informere brugeren.
  2. Din information om brugen af cookies skal være formuleret i et klart, præcist og letforståeligt sprog. Definitionen heraf vil være ud fra målgruppen. Således skal målgrupper, hvor der må formodes ikke at være kendskab til funktionerne i cookies være særligt omfattende.
  3. Brugeren skal altid kunne tilbagekalde sit samtykke. Derfor skal der være en vejledning eller et link på hjemmesiden til hvordan man gør dette.
  4. Overholdes reglerne ikke, straffes der med bøde. Bødestørrelsen er dog endnu ukendt.